Kontroly a havárie

Havárie a poistné udalosti

V prípade poistnej udalosti obliadka priamo v servise
Možnosť úhrady krycím listom poisťovne.


Povinné kontroly:

Príprava pred STK a EK
Vybavenie STK a EK